A Level – INTO University of East Anglia

A Level – INTO University of East Anglia

  ระยะเวลา:   2  Years 5 terms: IELTS 5.5/5.5: ค่าเรียน 37,125 ปอนด์, Start Jan  6 Term: IELTS 5.0/5.0: ค่าเรียน 45,995 ปอนด์, Start Sep  จุดเด่นของการเรียน A Level ที่ INTO University of East Anglia เป็นที่เดียวใน UK...

เรียนปริญญาตรี ราคาถูกที่สุดในอังกฤษ ทำงานได้

เรียนปริญญาตรี ราคาถูกที่สุดในอังกฤษ ทำงานได้

                   น้องๆที่สนใจเรียนต่อปริญญาตรี พี่จะแนะนำ Program ที่ LSC London จัดทำร่วมกับ University of the West of Scotland  ตั้งอยู่ในลอนดอน และสามารถทำงานได้ด้วย Awarding Body...

Pre Sessional English Newcastle University

Pre Sessional English Newcastle University

สำหรับ School of Business Requirement ระยะเวลา เริ่มเรียน ราคา (ปอนด์) IELTS 6.0/w 6.5 6 weeks 27 Jul 2017 2,850 IELTS 6.0/5.5 10 weeks 29 Jun 2017 4,750 สำหรับ School of Science, Agriculture and Engineering Requirement ระยะเวลา เริ่มเรียน ราคา...

เรียนปริญญาตรีที่ อังกฤษ ข้อดีของการไปเรียนที่ UK และวิธีเลือกคอร์สต่อปริญญา

เรียนปริญญาตรีที่ อังกฤษ ข้อดีของการไปเรียนที่ UK และวิธีเลือกคอร์สต่อปริญญา

ต่อปริญญาโทง่ายขึ้น เป็นพื้นฐานสำคัญในที่จะทำให้เราสามารถเรียนต่อในระดับสูงขึ้นได้ง่ายกว่าการจบตรีที่ประเทศไทย เพราะด้วยมาตรฐานทางการศึกษาของอังกฤษเป็นที่รู้จัก และยอมรับมากกว่า ถ้าจะไปเรียนปริญญาโทที่ไหนต่อจากนั้นก็ง่ายขึ้น...