สำหรับ School of Business

Requirementระยะเวลาเริ่มเรียนราคา (ปอนด์)
IELTS 6.0/w 6.56 weeks27 Jul 20172,850
IELTS 6.0/5.510 weeks29 Jun 20174,750

สำหรับ School of Science, Agriculture and Engineering

Requirementระยะเวลาเริ่มเรียนราคา (ปอนด์)
IELTS 6.0/5.56 weeks27 Jul 20172,850
IELTS 6.0/5.510 weeks29 Jun 20174,750

สำหรับ School of Humanities and Social Science

Requirementระยะเวลาเริ่มเรียนราคา (ปอนด์)
IELTS 6.0/w6.0/5.56 weeks27 Jul 20172,850
IELTS 5.5/5.010 weeks229 Jun 20174,750
 

Leave a Reply

Related posts

London Study Centre (LSC)

London Study Centre (LSC)

London Study Centre (LSC) London Study Centre คือโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษใน London ได้รับการยอมรับจาก The British Council มามากกว่า 35 ปี เป็นสถาบันสอนภาษาใกล้ลอนดอน ตั้งอยู่เขต Fulham สามารถเดินทางได้สะดวกด้วยรถไฟใต้ดิน (TUBE) มีห้องเรียนมากกว่า...

Posted
Oxford International education Group, Greenwich

Oxford International education Group, Greenwich

Oxford International education Group, Greenwich เป็นสถาบันที่ตั้งอยู่ใจกลาง Greenwich ใกล้กับสถานที่ ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น หอดูดาว Royal Observatory และพิพิธภัณฑ์ทางทะเล Maritime เป็นต้น สถาบันมีรางวัลยืนยันความมี่คุณภาพในการสอนมากมาย...

Posted
The Language Gallery Birmingham

The Language Gallery Birmingham

EC Cambridge เป็นสถาบันที่ตั้งอยู่กลางเมืองที่ดังเรื่องการศึกษาระดับโลก ได้รับการยอมรับจาก British Council และเป็นสมาชิกของ English Uk จึงนับว่าเป็นสถาบันที่มีคุณภาพในการสอนระดับสูง จากสถาบันสามารถเดินทางไปสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองได้สบายๆ...

LSI Portsmouth University

LSI Portsmouth University

LSI Portsmouth University ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Portsmouth ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านประวัติศาสตร์การเดินเรือมากว่า 800 ปี ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ เป็นหนึ่งในเมืองที่น่าสนใจ LSI ได้รับการรับรองคุณภาพการสอนจาก British Council LSI...