ความพิเศษของนักเรียน Embassy English

ความพิเศษของนักเรียน Embassy English

                     Embassy มีวิทยาเขตทั้งหมด 18 แห่ง เปิดการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ และอเมริกา มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 30 ปี โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง...

เงื่อนไขการการันตีของ Embassy English

เงื่อนไขการการันตีของ Embassy English

Embassy English ได้มีนโยบายรับประกันความสำเร็จและยินดีคืนเงิน สำหรับนักเรียนทุกคน โดยจะสำเร็จหลักสูตรภาษาอังกฤษตามเป้าหมายที่ทางสถาบันตั้งไว้ หากไม่สำเร็จ Embassy English ยินดีคืนเงินค่าเล่าเรียนให้กับน้องๆ *                Embassy English...

เรียนปริญญาตรี โท เอก ราคาถูกที่สุดในอังกฤษ ทำงานได้

เรียนปริญญาตรี โท เอก ราคาถูกที่สุดในอังกฤษ ทำงานได้

สำหรับน้องๆที่มองหาคอร์สเรียนปริญญาตรี โท และ เอก ราคาประหยัดที่อังกฤษ วันนี้พี่กัสมีที่เรียนนึงมาเสนอครับ เป็น Program ที่ LSC London จัดทำร่วมกับ University of the West of Scotland  ซึ่งเรียนที่ LONDON และที่สำคัญเลยคือ สามารถทำงานได้ครับ...