หลักสูตร Foundation ปรับพื้นฐาน
ก่อนเข้าปริญญาตรีที่ อังกฤษ

           11         

                  Foundation คือ คอร์สเรียนปรับพื้นฐานก่อนเข้าปริญญาตรีที่อังกฤษ โดยปกติแล้วคนอังกฤษจะไม่เรียนกันเพราะมัธยมของที่อังกฤษจะมี 7 ปี และ 2 ปีสุดท้ายของเขา จะเป็นการเรียน A level  ซึ่งเป็นการเรียนเฉพาะทางไปแล้ว แต่ด้วยความแตกต่างของการศึกษาไทยกับอังกฤษ ทำให้น้องๆที่จบมัธยมจากประเทศไทยแล้วจึงจะต้องไปเรียน  Foundation เพื่อปรับพื้นฐานก่อน ถึงจะเข้าเรียนปริญญาตรีที่อังกฤษได้

                 โดย Foundation นั้นจะเป็นการปรับพื้นฐานคณะนั้นๆที่น้องจะเข้าเรียน และน้องๆต้องทราบแล้วว่าตัวเองอยากเรียนสาขาอะไรถึงจะลงเรียน Foundation ได้ตรงสาขา  เช่น  Foundation Business, Foundation Engineer หรือ และ Foundation IT เป็นต้น  หากน้องๆเรียน Foundation ไปแล้วแต่อยากเปลี่ยนสาขาที่จะเรียนในปริญญาตรี น้องๆสามารถเปลี่ยนได้แต่ต้องเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Foundation ที่น้องๆเรียนมา เช่น ตอนแรกน้องเลือก Marketing ไว้ แล้วเปลี่ยนเป็น Management  เป็นต้น

ระยะเวลาในการเรียน Foundation

                ระยะเวลาในการเรียน Foundation ของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาประมาณ 9เดือน – 1ปีการศึกษานั่นเอง แต่จะมีบางมหาลัยที่เรียน Foundation สั้นๆ เช่นของ Portsmouth University   Foundation Business ของเขาเรียนแค่ 4 เดือน เป็นต้น

Foundation Portsmouth University  

เพิ่มเพื่อน

เกณฑ์การรับเข้าเรียน Foundation

                 เกณฑ์การรับเข้า Foundation ของมหาวิทยาลัยแต่ละที่จะไม่เหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่จะรับน้องๆที่จบ ม.6 เกรดประมาณ 2 ต้นๆ และบางที่ก็รับน้องๆที่จบม.5 เลยแต่เกรดของน้องต้องดีหน่อย คือ 3.00+ นั่นเอง คำถามที่พี่เจอบ่อยคือจะไปตอนม. 5 หรือ ม.6ดี คือมันมีความแตกต่างกันตรงที่ ถ้าน้องไปตอนจบม.5 น้องจะจบก่อนเพื่อนๆที่ประเทศไทย 1 ปีเพราะปริญญาตรีที่อังกฤษเรียนแค่ 3 ปี แต่น้องก็จะไม่มีใบ High school Diploma เพราะฉะนั้นน้องต้องพยายามตั้งใจเรียน Foundation ให้ผ่านเพื่อที่จะเข้าปริญญาตรีให้ได้

Foundation มีกี่แบบ

Foundation จะมี 2 แบบ คือ แบบการันตี และไม่การันตี

  • แบบการันตีคือ น้องๆเรียน Foundation แล้วได้คะแนน English และ คะแนน academic ตรงตามมหาวิทยาลัยต้องการน้องก็จะสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้เลย  ตัวอย่างเช่น Exeter University น้องเลือกสาขา BA (Hons) Business and Management แต่เกรดไม่ถึง น้องต้องไปเรียน International Foundation in Business Management แล้วทำคะแนน English และ Academic ให้ได้ 70% ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถ้าผลคะแนนน้องถึงตามที่กำหนดมหาวิทยาลัยก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการรับน้องเข้าเรียนปริญญาตรี
    เป็นต้น
  • แบบไม่การันตี คือ น้องๆต้องเรียน Foundation และพยามยามทำคะแนนให้ได้มากที่สุด จึงจะนำคะแนนไปยื่นกับทางมหาวิทยาลัย  ตัวอย่างเช่น Manchester University น้องๆเลือกสาขา Psychology [BSc] ต้องเรียน International Foundation in Psychology แล้วทำคะแนนให้ได้ดีที่สุด ถึงจะมีสิทธิ์ถูกมหาวิทยาลัยเลือกให้ได้เข้าเรียนปริญญาตรี เป็นต้น

ข้อมูลสำคัญที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจ

Progression Program:  หมายถึงโปรแกรมปริญญาตรีที่เราสามารถเลือกหลังจากจบ Foundation แล้ว
Progression Result:  หมายถึงระดับคะแนนที่เราต้องทำให้ได้เพื่อที่จะเข้าเรียนปริญญาตรี

คอร์ส Foundation สอนอะไร

คอร์สเรียนจะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ

  1. ส่วนที่พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของเรา ลักษณะคล้ายๆกับ Pre Sessional English
  2. ส่วนที่พัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปริญญาตรีที่เราจะเรียน และทักษะในการเรียนแบบอังกฤษ

ตัวอย่างเกณฑ์การรับเข้า Foundation ของมหาวิทยาลัยบางส่วน

CenterFoundation Entry to 1st year of Bachelor
Foundation  INTO University of East AngliaM.5 – GPA 2.5
M.6 – GPA 2.0
(*Math 2.5 CGPA)
Foundation  INTO University of ExeterM.5 – GPA 3.0
M.6 – GPA 2.5
Foundation  INTO University of Manchester
( TUoM)
M.6 – GPA 2.8
Foundation  INTO MAN (NCUK Northern Consortium of UK Universities)M.5 – GPA 2.0
Foundation  INTO Newcastle University LondonM.5 – GPA 2.5
Foundation  INTO Glasgow Caledonian UniversityM.5 – GPA 2.5
M.6 – GPA 2.0
Foundation  INTO Queen’s University BelfastM.5 – GPA 2.5
(*Math and Science 2.0 CGPA)
Foundation  INTO City UniversityM.5 – GPA 2.5
Foundation  INTO St George’s, University of LondonM.6 – GPA 3.0 (Math, Bio, Science)
M.5 – GPA 3.75 (Math, Bio, Science)
Foundation  INTO University of GloucestershireM.5 – GPA 2.5
M.6 – GPA 2.0
Foundation  INTO London World Education CentreM.5 – GPA 2.5
M.6 – GPA 2.0
 

Related posts

คอร์สปรับพื้นฐานด้านภาษา (Pre Sessional English)

คอร์สปรับพื้นฐานด้านภาษา (Pre Sessional English)

คอร์สนี้เกือบทุกมหาวิทยาลัยใช้คำว่า Pre Sessional English แต่บางที่อาจจะใช้คำอื่น เช่น SunderlandUniversity ใช้คำว่า EAP แต่จุดประสงค์ของคอร์สเหมือนกันครับ คือการปรับปรุงระดับภาษาอังกฤษของน้องๆให้พร้อมการเรียนในระดับปริญญาที่น้องๆ ต้องการจะเข้า...

คอร์สปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนปริญญา (Pre – University Program)

คอร์สปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนปริญญา (Pre – University Program)

คอร์สปรับพื้นฐานสำหรับการเข้าเรียนระดับปริญญาที่อังกฤษนั้นมีกันอยู่หลายรูปแบบเลยทีเดียวซึ่งก็จะแยกกันไปตามจุดประสงค์ที่เราต้องการปรับ เช่น ปรับภาษาเพราะว่า IELTS ไม่ถึง หรือว่ายังรู้สึกไม่มั่นใจ อย่าง คอร์ส Pre Sessional English หรือว่า...

International First Year คืออะไร

International First Year คืออะไร

International First Year หรือ Diploma คือโปรแกรมที่น้องๆจะเรียนวิชาที่เหมือนกับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในโปรแกรมที่เราเลือกเลย แต่ว่าจะเรียนในห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติ โดยจำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียนจะน้อยกว่ามาก...

5 ขั้นตอน สมัครเรียนปริญญา (Degree Program) ประเทศอังกฤษ

5 ขั้นตอน สมัครเรียนปริญญา (Degree Program) ประเทศอังกฤษ

เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครซึ่งโดยทั่วๆไปก็จะเป็น Application form (อันนี้เดียวพี่จะช่วยเตรียมให้จะได้ไม่กรอกผิด แต่ว่าช่วยกรอกข้อมูลส่วนตัวใน File “Student data for Application” ให้พี่หน่อย Copy of Passport...

Posted

Leave a Reply