หลักสูตร Foundation ปรับพื้นฐาน
ก่อนเข้าปริญญาตรีที่ อังกฤษ

           11         

                  Foundation คือ คอร์สเรียนปรับพื้นฐานก่อนเข้าปริญญาตรีที่อังกฤษ โดยปกติแล้วคนอังกฤษจะไม่เรียนกันเพราะมัธยมของที่อังกฤษจะมี 7 ปี และ 2 ปีสุดท้ายของเขา จะเป็นการเรียน A level  ซึ่งเป็นการเรียนเฉพาะทางไปแล้ว แต่ด้วยความแตกต่างของการศึกษาไทยกับอังกฤษ ทำให้น้องๆที่จบมัธยมจากประเทศไทยแล้วจึงจะต้องไปเรียน  Foundation เพื่อปรับพื้นฐานก่อน ถึงจะเข้าเรียนปริญญาตรีที่อังกฤษได้

                 โดย Foundation นั้นจะเป็นการปรับพื้นฐานคณะนั้นๆที่น้องจะเข้าเรียน และน้องๆต้องทราบแล้วว่าตัวเองอยากเรียนสาขาอะไรถึงจะลงเรียน Foundation ได้ตรงสาขา  เช่น  Foundation Business, Foundation Engineer หรือ และ Foundation IT เป็นต้น  หากน้องๆเรียน Foundation ไปแล้วแต่อยากเปลี่ยนสาขาที่จะเรียนในปริญญาตรี น้องๆสามารถเปลี่ยนได้แต่ต้องเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Foundation ที่น้องๆเรียนมา เช่น ตอนแรกน้องเลือก Marketing ไว้ แล้วเปลี่ยนเป็น Management  เป็นต้น

ระยะเวลาในการเรียน Foundation

                ระยะเวลาในการเรียน Foundation ของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาประมาณ 9เดือน – 1ปีการศึกษานั่นเอง แต่จะมีบางมหาลัยที่เรียน Foundation สั้นๆ เช่นของ Portsmouth University   Foundation Business ของเขาเรียนแค่ 4 เดือน เป็นต้น

Foundation Portsmouth University  

เพิ่มเพื่อน

เกณฑ์การรับเข้าเรียน Foundation

                 เกณฑ์การรับเข้า Foundation ของมหาวิทยาลัยแต่ละที่จะไม่เหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่จะรับน้องๆที่จบ ม.6 เกรดประมาณ 2 ต้นๆ และบางที่ก็รับน้องๆที่จบม.5 เลยแต่เกรดของน้องต้องดีหน่อย คือ 3.00+ นั่นเอง คำถามที่พี่เจอบ่อยคือจะไปตอนม. 5 หรือ ม.6ดี คือมันมีความแตกต่างกันตรงที่ ถ้าน้องไปตอนจบม.5 น้องจะจบก่อนเพื่อนๆที่ประเทศไทย 1 ปีเพราะปริญญาตรีที่อังกฤษเรียนแค่ 3 ปี แต่น้องก็จะไม่มีใบ High school Diploma เพราะฉะนั้นน้องต้องพยายามตั้งใจเรียน Foundation ให้ผ่านเพื่อที่จะเข้าปริญญาตรีให้ได้

Foundation มีกี่แบบ

Foundation จะมี 2 แบบ คือ แบบการันตี และไม่การันตี

  • แบบการันตีคือ น้องๆเรียน Foundation แล้วได้คะแนน English และ คะแนน academic ตรงตามมหาวิทยาลัยต้องการน้องก็จะสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้เลย  ตัวอย่างเช่น Exeter University น้องเลือกสาขา BA (Hons) Business and Management แต่เกรดไม่ถึง น้องต้องไปเรียน International Foundation in Business Management แล้วทำคะแนน English และ Academic ให้ได้ 70% ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถ้าผลคะแนนน้องถึงตามที่กำหนดมหาวิทยาลัยก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการรับน้องเข้าเรียนปริญญาตรี
    เป็นต้น
  • แบบไม่การันตี คือ น้องๆต้องเรียน Foundation และพยามยามทำคะแนนให้ได้มากที่สุด จึงจะนำคะแนนไปยื่นกับทางมหาวิทยาลัย  ตัวอย่างเช่น Manchester University น้องๆเลือกสาขา Psychology [BSc] ต้องเรียน International Foundation in Psychology แล้วทำคะแนนให้ได้ดีที่สุด ถึงจะมีสิทธิ์ถูกมหาวิทยาลัยเลือกให้ได้เข้าเรียนปริญญาตรี เป็นต้น

ข้อมูลสำคัญที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจ

Progression Program:  หมายถึงโปรแกรมปริญญาตรีที่เราสามารถเลือกหลังจากจบ Foundation แล้ว
Progression Result:  หมายถึงระดับคะแนนที่เราต้องทำให้ได้เพื่อที่จะเข้าเรียนปริญญาตรี

คอร์ส Foundation สอนอะไร

คอร์สเรียนจะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ

  1. ส่วนที่พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของเรา ลักษณะคล้ายๆกับ Pre Sessional English
  2. ส่วนที่พัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปริญญาตรีที่เราจะเรียน และทักษะในการเรียนแบบอังกฤษ

ตัวอย่างเกณฑ์การรับเข้า Foundation ของมหาวิทยาลัยบางส่วน

CenterFoundation Entry to 1st year of Bachelor
Foundation  INTO University of East AngliaM.5 – GPA 2.5
M.6 – GPA 2.0
(*Math 2.5 CGPA)
Foundation  INTO University of ExeterM.5 – GPA 3.0
M.6 – GPA 2.5
Foundation  INTO University of Manchester
( TUoM)
M.6 – GPA 2.8
Foundation  INTO MAN (NCUK Northern Consortium of UK Universities)M.5 – GPA 2.0
Foundation  INTO Newcastle University LondonM.5 – GPA 2.5
Foundation  INTO Glasgow Caledonian UniversityM.5 – GPA 2.5
M.6 – GPA 2.0
Foundation  INTO Queen’s University BelfastM.5 – GPA 2.5
(*Math and Science 2.0 CGPA)
Foundation  INTO City UniversityM.5 – GPA 2.5
Foundation  INTO St George’s, University of LondonM.6 – GPA 3.0 (Math, Bio, Science)
M.5 – GPA 3.75 (Math, Bio, Science)
Foundation  INTO University of GloucestershireM.5 – GPA 2.5
M.6 – GPA 2.0
Foundation  INTO London World Education CentreM.5 – GPA 2.5
M.6 – GPA 2.0
 

Leave a Reply

Related posts

5 ขั้นตอน สมัครเรียนปริญญา (Degree Program) ประเทศอังกฤษ

5 ขั้นตอน สมัครเรียนปริญญา (Degree Program) ประเทศอังกฤษ

เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครซึ่งโดยทั่วๆไปก็จะเป็น Application form (อันนี้เดียวพี่จะช่วยเตรียมให้จะได้ไม่กรอกผิด แต่ว่าช่วยกรอกข้อมูลส่วนตัวใน File “Student data for Application” ให้พี่หน่อย Copy of Passport...

Posted
คอร์สปรับพื้นฐานด้านภาษา (Pre Sessional English)

คอร์สปรับพื้นฐานด้านภาษา (Pre Sessional English)

คอร์สนี้เกือบทุกมหาวิทยาลัยใช้คำว่า Pre Sessional English แต่บางที่อาจจะใช้คำอื่น เช่น SunderlandUniversity ใช้คำว่า EAP แต่จุดประสงค์ของคอร์สเหมือนกันครับ คือการปรับปรุงระดับภาษาอังกฤษของน้องๆให้พร้อมการเรียนในระดับปริญญาที่น้องๆ ต้องการจะเข้า...

คอร์สปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนปริญญา (Pre – University Program)

คอร์สปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนปริญญา (Pre – University Program)

คอร์สปรับพื้นฐานสำหรับการเข้าเรียนระดับปริญญาที่อังกฤษนั้นมีกันอยู่หลายรูปแบบเลยทีเดียวซึ่งก็จะแยกกันไปตามจุดประสงค์ที่เราต้องการปรับ เช่น ปรับภาษาเพราะว่า IELTS ไม่ถึง หรือว่ายังรู้สึกไม่มั่นใจ อย่าง คอร์ส Pre Sessional English หรือว่า...

International First Year คืออะไร

International First Year คืออะไร

International First Year หรือ Diploma คือโปรแกรมที่น้องๆจะเรียนวิชาที่เหมือนกับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในโปรแกรมที่เราเลือกเลย แต่ว่าจะเรียนในห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติ โดยจำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียนจะน้อยกว่ามาก...