คอร์สปรับพื้นฐานของปริญญาโท (Pre Master or Graduate Diploma)

คอร์สปรับพื้นฐานของปริญญาโท (Pre Master or Graduate Diploma)

คอร์ส Pre Master เป็นคอร์สปรับพื้นฐานด้านความรู้ และภาษาไปพร้อมๆกันบางมหาวิทยาลัยอาจจะเรียกคอร์สนี้ว่า Graduate Diploma ไม่ใช่ทุกมหาวิทยาลัยที่มี Program นี้และ ในมหาวิทยาลัยที่มีก็จะมีก็แค่สำหรับบางโปรแกรมด้วย

จุดประสงค์ของคอร์ส Pre Master

เพื่อทำให้น้องๆมีความพร้อมในการเรียนปริญญาโทมากขึ้น เนื่องจากปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษนั้นสั้นมากใช่เวลาเพียง 1 ปี หรือ 2 เทอม ดังนั้นถ้าน้องไม่พร้อมตั้งแต่วันที่เริ่มเรียนโอกาสที่น้องจะได้เกรดดีๆคงจะน้อย มันแตกต่างกันมากกับเวลาที่น้องๆเรียนปริญญาตรีที่เมืองไทยซึ่งมี 8 เทอม ถ้าน้องพลาดเทอมแรกไปก็ยังจะดึงเกรดทัน

นอกจากนั้นวิธีการสอนในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษยังแต่ต่างกับไทยค่อนข้างมาก การเรียนที่อังกฤษเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับบทเรียน การตอบโต้กันในชั้นเรียนการโต้แย้งอธิบายความคิดเห็นของตนเองเป็นส่วนที่สำคัญมากโดยเฉพาะกับปริญญาโท ซึ่งส่วนนี้นักเรียนไทยถือว่าอ่อนมาก การเรียน Pre Master หรือ Graduate Diploma จะช่วยให้น้องเรียนปริญญาโทที่อังกฤษได้มากทีเดียว

ข้อมูลทั่วไปของ Pre Master ในอังกฤษ

ระยะเวลา:  3-9 เดือน ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับเข้า:  GPA 2.0-2.5 IELTS: 5.5-6.0

ค่าเรียน:   6,000 – 17,000 GBP

ข้อมูลสำคัญที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจ

Progression Program:   หมายถึงโปรแกรมปริญญาโทที่เราสามารถเลือกหลังจากจบ Pre Master

Progression Result:  หมายถึงระดับคะแนนที่เราต้องทำให้ได้เพื่อที่จะเข้าเรียนปริญญาโท

คอร์ส Pre Master นี้เค้าจะสอนอะไร

คอร์สเรียนจะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ

  1. ส่วนที่พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของเรา ลักษณะคล้ายๆกับ Pre Sessional English
  2. ส่วนที่พัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปริญญาโทที่เราจะเรียน และทักษะในการเรียนแบบอังกฤษ

ใครควรเรียนคอร์ส Pre Master

  1. นัองๆที่อยากเตรียมตัวให้ดีสำหรับการจะเข้าปริญญาโท เพื่อจะได้เกรดดีๆ
  2. น้องๆเกรดไม่ถึง (ไม่ผ่าน Academic Requirement)
  3. น้องๆที่จบไม่ตรงสาย

มหาวิทยาลัยในอังกฤษที่มีโปรแกรม Pre Master หรือ Graduate Diploma

Aston University

Bradford University

Brunel University<Recommended>

Birmingham City University <Recommended>

Brighton University <Recommended>

City University London<Recommended>

Essex University

GLASGOW CALEDONIAN U

Heriot Watt University

Huddersfield University

Keele University

Kingston University

Leeds Beckett University

Leeds University

Lincoln University

Liverpool University

Liverpool John Moores University

Manchester Metropolitan University

Manchester University

Newcastle University <Recommended>

Plymouth University<Recommended>

Portsmouth University<Recommended>

Queen Mary, University of London

Queen’s University, Belfast<Recommended>

Robert Gordon University (ICRGU)

Royal Holloway University of London

Salford University

Sheffield University<Recommended>

Sheffield Hallam University

Sussex University<Recommended>

Swansea University<Recommended>

The University of Bristol

The University of Kent

The University of Ulster

University of East Anglia<Recommended>

University of Exeter<Recommended>

University of Stirling

 

> คอร์สเรียน Pre Master ของมหาวิทยาลัยต่างๆ

 

Related posts

เรียนปริญญาโทที่ อังกฤษ ดีไหม ?

เรียนปริญญาโทที่ อังกฤษ ดีไหม ?

ปริญญาโทส่วนใหญ่ใช้เวลา 1 ปี ซึ่งน่าจะเป็นจุดดีสำหรับน้องๆที่อยากรีบเรียน รีบจบมาทำงาน โดยถ้าเทียบกับที่ ออสเตรเลีย หรือ อเมริกา ซึ่งปริญญาโทส่วนใหญ่จะใช้เวลาเรียน 1.5 ถึง 2 ปี ขึ้นอยู่กับ สาขา...

คอร์สปรับพื้นฐานด้านภาษา (Pre Sessional English)

คอร์สปรับพื้นฐานด้านภาษา (Pre Sessional English)

คอร์สนี้เกือบทุกมหาวิทยาลัยใช้คำว่า Pre Sessional English แต่บางที่อาจจะใช้คำอื่น เช่น SunderlandUniversity ใช้คำว่า EAP แต่จุดประสงค์ของคอร์สเหมือนกันครับ คือการปรับปรุงระดับภาษาอังกฤษของน้องๆให้พร้อมการเรียนในระดับปริญญาที่น้องๆ ต้องการจะเข้า...

3 สาขาวิชาปริญญาโทที่ อังกฤษ เรียนสาขาอะไรดีนะ ?

3 สาขาวิชาปริญญาโทที่ อังกฤษ เรียนสาขาอะไรดีนะ ?

ความหลากหลายและความเฉพาะทาง เป็นจุดเด่นมากๆของการเรียนปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ เพราะแต่ละสาขาวิชานั้นแตกออกเป็นปริญญาโทหลายโปรแกรมเลยทีเดียว และแต่ละโปรแกรมก็จะมีความพิเศษในคนละเรื่องกัน...

International First Year คืออะไร

International First Year คืออะไร

International First Year หรือ Diploma คือโปรแกรมที่น้องๆจะเรียนวิชาที่เหมือนกับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในโปรแกรมที่เราเลือกเลย แต่ว่าจะเรียนในห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติ โดยจำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียนจะน้อยกว่ามาก...

Leave a Reply