Pre-Master คืออะไร

PreMasters_450x231

Pre-Master หรือ Graduate Diploma คือ โปรแกรมปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่จะเรียนปริญญาโท จุดประสงค์ 2 อย่าง คือ

  1. ทำให้เราสามารถเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และเข้าเรียนสาขาที่เลือกได้ แต่การจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ต้องมีคะแนน Academic Requirementและ English Requirement ตามเกณฑ์การรับเข้าของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ได้มีการกำหนดAcademic Requirement ไว้ค่อนข้างสูง แต่ถ้าเกิดน้องเกรดไม่ถึงจะทำยังไง  โปรแกรม Pre-Master จึงเป็นตัวเข้ามาช่วยให้น้องเข้ามหาวิทยาลัยได้ในขณะที่ Academic Requirement ไม่ถึงตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ โดยที่เราต้องไปเรียน Pre-Master และทำผลคะแนนให้ได้ถึงจะมีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ
  2. น้องจบ Business , Math แต่อยากไปเรียนปริญญาโทด้าน Finance มันเป็นการข้ามสายเรียน ซึ่งปริญญาโทที่ UK จะค่อนข้างซีเรียสเรื่องนี้เพราะน้องจะไม่มีความรู้พื้นฐานอะไรในสาขานี้มาก่อน น้องจึงต้องไปเรียน Pre-Master สำหรับโปรแกรมนั้นๆ เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเรียนปริญญาโทได้ 

             มันเป็นการเตรียมตัวสำหรับเรียนปริญญาโท ซึ่งปริญญาโทที่อังกฤษเรียนแค่ 1 ปี ถ้าเทอมแรกเกรดเทอมแรกไม่ดีน้องจะไม่สามารถดึงเกรดให้ดีขึ้นได้ และถ้าน้องเรียนตกไป 1 วิชา น้องจะไม่มีโอกาสแก้ตัวใหม่ หรือถ้าตกเกินจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้น้องก็จะเรียนไม่จบ ซึ่งการเรียน Pre-master จะช่วยให้น้องปรับตัวได้ และทำเกรดได้ดีขึ้นอีกด้วย

            Pre-Master ไม่ได้มีทุกมหาวิทยาลัย และไม่ได้มีทุกโปรแกรม ตัวอย่างเช่น Newcastle University อาจจะมีโปรแกรม Master Degree อยู่ 100 โปรแกรม แต่มีแค่ 20 โปรแกรมที่มี Pre-Master หากน้องเกรดไม่ถึง  และจบไม่ตรงสาย แต่โปรแกรมที่น้องอยากเข้าไม่มี Pre-Master  น้องก็ไม่สามารถเข้าเรียนได้

Pre-Master มี 2 แบบ คือ การันตีและไม่การันตี

  • แบบการันตี ยกตัวอย่างเช่น ที่ Newcastle University ถ้าน้องเลือกสาขา International Business Management MSc ต้องไปเรียน International Graduate Diploma in Business และเมื่อเรียน Pre-Master จบ ต้องทำคะแนน ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES ให้ได้ 65 วิชาย่อยแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 60 และคะแนนOVERALLต้องถึง 60%  ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถ้าคะแนนน้องถึงตามเกณฑ์น้องก็จะมีสิทธิ์เข้าเรียนปริญญาโทในสาขาที่เลือกได้แน่ๆ
  • แบบไม่การันตี ตัวอย่างเช่น ที่ St George’s, University of London น้องต้องทำคะแนนให้ดีที่สุดถึงจะนำไปยื่นได้ แต่ก็ไม่การันตีว่าทางมหาวิทยาลัยจะรับน้องเข้าเรียน

แต่ถ้าน้องทำคะแนน Pre-Master ไม่ได้ขึ้นมาจริงๆน้องจะเสียเงินฟรีๆ และเข้ามหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้ แต่ก็มีอีกทางหนึ่ง เช่น น้องทำคะแนน Pre-Master ที่ Newcastle ไม่ถึงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด น้องต้องลองเอาคะแนน Pre-Master ไปยื่นกับมหาวิทยาลัยที่อื่นที่อาจจะ Lower Ranking ลงมาหน่อย

ระยะเวลาการเรียน Pre-Master

          ระยะเวลาการเรียน Pre-Master แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน แล้วแต่มหาวิทยาลัยแต่ละที่จะใช้ระยะเวลาไหน ตัวอย่างเช่น University of East Anglia, University of Exeter ใช้ 9 เดือน Queen Mary University, University of Brighton ใช้  6 เดือน Portsmouth University, Bath Spa University ใช้ 3 เดือน เป็นต้น

ตัวอย่างเกณฑ์การรับเข้า Pre-Master ของมหาวิทยาลัยบางส่วน

Center Graduate Diploma
Pre-Master  INTO University of East Anglia Bachelor – GPA 2.3
Pre-Master  INTO University of Exeter Bachelor – GPA 2.5
Pre-Master  INTO MAN (NCUK Northern Consortium of UK Universities) Bachelor – GPA 2.3
Pre-Master  INTO Newcastle University London Bachelor – GPA 2.3
Pre-Master INTO Glasgow Caledonian University Bachelor – GPA 2.0
Pre-Master  INTO Queen’s University Belfast Bachelor – GPA 2.3
Pre-Master  INTO City University Bachelor – GPA 2.3
Pre-Master  INTO University of Gloucestershire Bachelor – GPA 2.2
Pre-Master  INTO London World Education Centre Bachelor – GPA 2.2
 

Leave a Reply

Related posts

เกรดน้อยเข้า Brunel University

เกรดน้อยเข้า Brunel University

องๆที่เกรดไม่ถึง หรือว่าจบไม่ตรงสายก็อย่าพึ่งหมดหวังครับ เพราะที่นี่ ยังมี โปรแกรมปรับพื้นที่เรียกว่า Pre Master ซึ่งถ้าน้องๆเรียนได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดน้องๆก็จะมีโอกาสได้ศึกษาต่อในสถาบัน Brunel University...

เกรดน้อยเข้า University of Exeter

เกรดน้อยเข้า University of Exeter

มหาวิทยาลัยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 8 in the UK (Top Ten) โดย Sunday Times University Guide 2014 อันดับที่ 10 (Overall) โดย The Guardian League Table 2013 และจากการสำรวจความพึงพอใจต่อครูผู้สอน มหาวิทยาลัยได้รับความพึงพอใจถึง 91% โดย National...

Birmingham City University เกรดน้อยก็เข้าได้

Birmingham City University เกรดน้อยก็เข้าได้

Birmingham City University มหาวิทยาลัยยังอยู่ไม่ไกลจาก city centre ซึ่งเป็นศูนย์รวมแหล่งช็อปปิ้งขนาดใหญ่, ผับ, บาร์, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, โบสถ์, gallery, Central Library, และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ...

คอร์สปรับพื้นฐานของปริญญาโท (Pre Master or Graduate Diploma)

คอร์สปรับพื้นฐานของปริญญาโท (Pre Master or Graduate Diploma)

เพื่อทำให้น้องๆมีความพร้อมในการเรียนปริญญาโทมากขึ้น เนื่องจากปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษนั้นสั้นมากใช่เวลาเพียง 1 ปี หรือ 2 เทอม ดังนั้นถ้าน้องไม่พร้อมตั้งแต่วันที่เริ่มเรียนโอกาสที่น้องจะได้เกรดดีๆคงจะน้อย...