english-we-can

How To เลือกคอร์สเรียนภาษาที่ ประเทศอังกฤษ ให้เหมาะกับตัวเอง

      น้องๆที่ อยากจะไปเรียนภาษา ที่อังกฤษบางคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะ ว่าคอร์สภาษาอังกฤษที่นั่นมีอะไรบ้าง และแต่ละสถาบันก็มีหลักสูตรให้เลือกตั้งมากมาย คราวนี้เราจะรู้ได้ไงหล่ะว่าคอร์สไหนเป็นอย่างไร ควรจะเรียนคอร์สไหนถึงจะเหมาะกับเรา วันนี้พี่ก็เลยมาแบ่งประเภทคอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลักๆ เพื่อที่จะช่วยให้น้องตัดสินใจง่ายขึ้น โดยปกติแล้วจะมีคอร์สเรียนเยอะมาก ระยะเวลาในการเรียนก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อาจเป็น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี โดยสามารถแยกได้ 3 คอร์สหลักๆ ดังนี้

1. คอร์สเรียนGeneral English หรือภาษาอังกฤษทั่วไป

เน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงการใช้คำศัพท์ต่างๆ หลักไวยากรณ์ และการออกเสียงที่ถูกต้อง น้องๆที่ไปเรียนภาษาอังฤษที่ต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเริ่มเรียนคอร์ส General English เพื่อปรับภาษา ให้พร้อมสำหรับการเรียนในระดับมัธยม หรือ มหาวิทยาลัยต่อไป 

2. คอร์สเรียนAcademic English

จะเป็นการสอนภาษาเพื่อให้สามารถนำไปใช้เรียนในระดับปริญญา หลักสูตรจะเน้นทักษะด้านวิชาการที่รวมไปถึง การฝึกเขียนรายงาน และบทความชนิดต่าง ๆ รวมถึงการนำเสนอ ทักษะการอ่าน การฟัง และ การจดบันทึกย่อ การฝึกใช้คำศัพท์เชิงวิชาการ ฝึกการทำวิจัย รวมไปถึง การฝึกพัฒนาการด้านความคิด วิเคราะห์ และการทำงานเป็นทีม

3. คอร์สเรียนBusiness English ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

เป็นหลักสูตรซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มทักษะทั้ง 4 ด้าน ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน สำหรับการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจ โดยเน้นที่ทักษะในการสื่อสาร และคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในตำแหน่งหน้าที่ได้จริงเนื้อหาจะเน้น การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ต่างๆ ในการทำงานจริง อาทิเช่น ทักษะการสื่อสาร  การเจรจาต่อรอง การเขียนรายงานธุรกิจ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การรับโทรศัพท์ การเข้าประชุม อ่านนิตยสารธุรกิจฉบับภาษาอังกฤษ และการพรีเซนต์งาน 

วิธีการเลือกคอร์สเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษ

1. น้องๆที่ต้องการเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือน้องๆที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลย

เหมาะกับ คอร์สเรียนGeneral English ซึ่งคอร์สนี้จะสอนน้องๆตั้งแต่พื้นฐาน จนน้องๆสามารถใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้เลยค่ะ 

2. น้องๆที่จำเป็นที่ต้องใช้อังกฤษในการเรียนต่อปริญญา

เหมาะกับคอร์สเรียนAcademic English ซึ่งคอร์สนี้จะสอนทักษะด้านวิชาการที่รวมไปถึง การฝึกเขียนรายงาน และบทความชนิดต่าง ๆ รวมถึงการนำเสนอ โดยจะเน้นทักษะต่าง ๆ เพื่อให้น้องๆได้รับประโยชน์สูงสุดในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย โดยผู้ที่เรียนหลักสูตรนี้ได้ควรมีระดับภาษาอังกฤษในช่วง Upper Intermediate และ Advanced Level

3. น้องๆที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อไปใช้ในการทำธุรกิจ

เหมาะกับ คอร์สเรียนbusiness English  ซึ่งคอร์สนี้จะสอนให้น้องๆมีส่วนร่วมโดยตรง เพื่อให้มีทักษะทางภาษาที่จำเป็นในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งฝึกการนำเสนอ การพูดในที่ประชุม การเจรจาต่อรองข้อตกลง และการอธิบายและแก้ต่างมุมมองของตน โดยทั้งหมดนี้ใช้คำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจและคำศัพท์ทางวิทยาการ โดยถ้าน้องจบจากคอร์สนี้แล้วจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้จริง

 

 

Related posts

เรียนปริญญาโทที่ อังกฤษ ดีไหม ?

เรียนปริญญาโทที่ อังกฤษ ดีไหม ?

ปริญญาโทส่วนใหญ่ใช้เวลา 1 ปี ซึ่งน่าจะเป็นจุดดีสำหรับน้องๆที่อยากรีบเรียน รีบจบมาทำงาน โดยถ้าเทียบกับที่ ออสเตรเลีย หรือ อเมริกา ซึ่งปริญญาโทส่วนใหญ่จะใช้เวลาเรียน 1.5 ถึง 2 ปี ขึ้นอยู่กับ สาขา...

5 ขั้นตอน สมัครเรียนปริญญา (Degree Program) ประเทศอังกฤษ

5 ขั้นตอน สมัครเรียนปริญญา (Degree Program) ประเทศอังกฤษ

เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครซึ่งโดยทั่วๆไปก็จะเป็น Application form (อันนี้เดียวพี่จะช่วยเตรียมให้จะได้ไม่กรอกผิด แต่ว่าช่วยกรอกข้อมูลส่วนตัวใน File “Student data for Application” ให้พี่หน่อย Copy of Passport...

Posted
How To สมัครเรียนระดับปริญญาโทในอังกฤษ

How To สมัครเรียนระดับปริญญาโทในอังกฤษ

ต้องรู้ก่อนว่าจะไปทำไม?? ทำไมถึงอยากไป?? พอจบแล้วกลับมาอยากจะทำอะไร?? ถ้าตอบไม่ได้ก็หยุดคิดก่อนดีกว่า โดยเฉพาะน้องๆปริญญาโทนะครับ เพราะว่าที่ อังกฤษเนี้ย Program เค้ามีให้เลือกทั้งแบบ specialist มากๆ และ ทั่วๆไป อย่าง Marketing เนี้ยก็มี...

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เอกสารที่ใช้สมัครเรียน มีด้วยกัน 9 อย่าง คือ Transcript Graduation Certificate Copy of Passport IELTS (ยกเว้นกรณีพิเศษที่ได้รับการยกเว้น) Recommendation Letter 2 ฉบับ Statement of Purpose (SOP) Resume (CV) สำหรับน้องๆที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว...

Leave a Reply