International First Year คืออะไร ?

INTO-University of East Anglia London

               International First Year หรือ Diploma คือโปรแกรมที่น้องๆจะเรียนวิชาที่เหมือนกับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในโปรแกรมที่เราเลือกเลย แต่ว่าจะเรียนในห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติ โดยจำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียนจะน้อยกว่ามาก ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนต่างชาติสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเรียนปริญญาตรีในแบบอังกฤษได้ดีขึ้นระยะเวลาในการเรียนจะใช้เวลา 1 ปี เมื่อเรียนจบก็จะไปเรียนรวมกับเด็กอังกฤษตอนปีที่ 2 ได้เลย เป็นการเพิ่มโอกาสในทำเกรดให้ดีขึ้นได้และปรับตัวได้มากขึ้น เนื่องจากบางมหาวิทยาลัยสามารถรับน้องๆจบม.6 มาแล้วเกรดดีเข้าเรียน Inter First Year ได้เลยโดยไม่ต้องไปเรียน Foundationก่อนจึงทำให้น้องๆจะประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายไปได้ 1 ปี แต่โปรแกรมนี้จะมีแค่บางมหาวิทยาลัย และบางโปรแกรมเท่านั้น

ข้อมูลทั่วไปของ International First Year

ระยะเวลา:   1 ปี
เกณฑ์การรับเข้า:    ม.6 GPA2.8-3.0 IELTS 6.0
ค่าเรียน:  12,000 – 17,000 GBP

ข้อมูลสำคัญที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจ

Progression Program:        หมายถึงโปรแกรมปริญญาโทที่เราสามารถเลือกหลังจากจบ Pre Master
Progression Result:            หมายถึงระดับคะแนนที่เราต้องทำให้ได้เพื่อที่จะเข้าเรียนปริญญาโท

คอร์ส International First Yearเค้าจะสอนอะไร

คอร์สเรียนจะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ

  1. ส่วนที่พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของเรา ลักษณะคล้ายๆกับ Pre Sessional English
  2. วิชาที่นักเรียนชั้นปี 1 เรียนในโปรแกรมที่เราจะเข้า

ใครควรเรียนคอร์ส International First Year

  1. น้องๆที่จบ ม 6 ที่มีพื้นฐานทั้งความรู้ และภาษาที่ดี มีความสามารถในการปรับตัวสูง และไม่อยากเสียเวลาในการเรียน Foundation
  2. น้องๆที่จบปี 1 ในประเทศไทย เกรดดี และต้องการไปเรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษในสาขาวิชาใกล้เคียงกัน

ตัวอย่างเกณฑ์การรับเข้า International First Year ของมหาวิทยาลัยบางส่วน

Center

Diploma Entry to 2nd year of Bachelor

Diploma INTO University of East Anglia

M.6 – GPA 3.0
Y1 – GPA 2.5
(*Math 2.5 CGPA)

Diploma INTO University of Exeter

M.6 – GPA 3.0

Diploma INTO MAN (NCUK Northern Consortium of UK Universities)

M.6 – GPA 2.75

Diploma INTO Newcastle University London

M.6 – GPA 3.0

Diploma INTO Glasgow Caledonian University

M.6 – GPA 3.0

Diploma INTO Queen’s University Belfast

M.6 – GPA 2.75

Diploma INTO University of Gloucestershire

M.6 with GPA of 2.3 (must include relavent subject)

 

Related posts

หลักสูตร Foundation ปรับพื้นฐานก่อนเข้าปริญญาตรีที่ อังกฤษ

หลักสูตร Foundation ปรับพื้นฐานก่อนเข้าปริญญาตรีที่ อังกฤษ

Foundation คือ คอร์สเรียนปรับพื้นฐานก่อนเข้าปริญญาตรีที่อังกฤษ โดยปกติแล้วคนอังกฤษจะไม่เรียนกันเพราะมัธยมของที่อังกฤษจะมี 7 ปี และ 2 ปีสุดท้ายของเขา จะเป็นการเรียน A level ซึ่งเป็นการเรียนเฉพาะทางไปแล้ว แต่ด้วยความแตกต่างของการศึกษาไทยกับอังกฤษ...

5 ขั้นตอน สมัครเรียนปริญญา (Degree Program) ประเทศอังกฤษ

5 ขั้นตอน สมัครเรียนปริญญา (Degree Program) ประเทศอังกฤษ

เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครซึ่งโดยทั่วๆไปก็จะเป็น Application form (อันนี้เดียวพี่จะช่วยเตรียมให้จะได้ไม่กรอกผิด แต่ว่าช่วยกรอกข้อมูลส่วนตัวใน File “Student data for Application” ให้พี่หน่อย Copy of Passport...

Posted
เรียน Integrated International Year / Stirling University

เรียน Integrated International Year / Stirling University

Integrated International Year มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้นักเรียนต่างชาติปรับตัวให้เข้ากับการเรียนของสก็อตแลนด์ได้ดีขึ้นโดยไม่เสียเวลาเหมือนกับ Foundation Program ทั่วๆไป โดยวิชาที่เรียนจะเป็นวิชาเรียนของนักเรียนชั้นปีที่ 1 จริงๆ...

คอร์สปรับพื้นฐานของปริญญาโท (Pre Master or Graduate Diploma)

คอร์สปรับพื้นฐานของปริญญาโท (Pre Master or Graduate Diploma)

เพื่อทำให้น้องๆมีความพร้อมในการเรียนปริญญาโทมากขึ้น เนื่องจากปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษนั้นสั้นมากใช่เวลาเพียง 1 ปี หรือ 2 เทอม ดังนั้นถ้าน้องไม่พร้อมตั้งแต่วันที่เริ่มเรียนโอกาสที่น้องจะได้เกรดดีๆคงจะน้อย...

Leave a Reply