International First Year คืออะไร ?

INTO-University of East Anglia London

               International First Year หรือ Diploma คือโปรแกรมที่น้องๆจะเรียนวิชาที่เหมือนกับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในโปรแกรมที่เราเลือกเลย แต่ว่าจะเรียนในห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติ โดยจำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียนจะน้อยกว่ามาก ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนต่างชาติสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเรียนปริญญาตรีในแบบอังกฤษได้ดีขึ้นระยะเวลาในการเรียนจะใช้เวลา 1 ปี เมื่อเรียนจบก็จะไปเรียนรวมกับเด็กอังกฤษตอนปีที่ 2 ได้เลย เป็นการเพิ่มโอกาสในทำเกรดให้ดีขึ้นได้และปรับตัวได้มากขึ้น เนื่องจากบางมหาวิทยาลัยสามารถรับน้องๆจบม.6 มาแล้วเกรดดีเข้าเรียน Inter First Year ได้เลยโดยไม่ต้องไปเรียน Foundationก่อนจึงทำให้น้องๆจะประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายไปได้ 1 ปี แต่โปรแกรมนี้จะมีแค่บางมหาวิทยาลัย และบางโปรแกรมเท่านั้น

ข้อมูลทั่วไปของ International First Year

ระยะเวลา:   1 ปี
เกณฑ์การรับเข้า:    ม.6 GPA2.8-3.0 IELTS 6.0
ค่าเรียน:  12,000 – 17,000 GBP

ข้อมูลสำคัญที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจ

Progression Program:        หมายถึงโปรแกรมปริญญาโทที่เราสามารถเลือกหลังจากจบ Pre Master
Progression Result:            หมายถึงระดับคะแนนที่เราต้องทำให้ได้เพื่อที่จะเข้าเรียนปริญญาโท

คอร์ส International First Yearเค้าจะสอนอะไร

คอร์สเรียนจะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ

  1. ส่วนที่พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของเรา ลักษณะคล้ายๆกับ Pre Sessional English
  2. วิชาที่นักเรียนชั้นปี 1 เรียนในโปรแกรมที่เราจะเข้า

ใครควรเรียนคอร์ส International First Year

  1. น้องๆที่จบ ม 6 ที่มีพื้นฐานทั้งความรู้ และภาษาที่ดี มีความสามารถในการปรับตัวสูง และไม่อยากเสียเวลาในการเรียน Foundation
  2. น้องๆที่จบปี 1 ในประเทศไทย เกรดดี และต้องการไปเรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษในสาขาวิชาใกล้เคียงกัน

ตัวอย่างเกณฑ์การรับเข้า International First Year ของมหาวิทยาลัยบางส่วน

Center

Diploma Entry to 2nd year of Bachelor

Diploma INTO University of East Anglia

M.6 – GPA 3.0
Y1 – GPA 2.5
(*Math 2.5 CGPA)

Diploma INTO University of Exeter

M.6 – GPA 3.0

Diploma INTO MAN (NCUK Northern Consortium of UK Universities)

M.6 – GPA 2.75

Diploma INTO Newcastle University London

M.6 – GPA 3.0

Diploma INTO Glasgow Caledonian University

M.6 – GPA 3.0

Diploma INTO Queen’s University Belfast

M.6 – GPA 2.75

Diploma INTO University of Gloucestershire

M.6 with GPA of 2.3 (must include relavent subject)

 

Related posts

คอร์สปรับพื้นฐานด้านภาษา (Pre Sessional English)

คอร์สปรับพื้นฐานด้านภาษา (Pre Sessional English)

คอร์สนี้เกือบทุกมหาวิทยาลัยใช้คำว่า Pre Sessional English แต่บางที่อาจจะใช้คำอื่น เช่น SunderlandUniversity ใช้คำว่า EAP แต่จุดประสงค์ของคอร์สเหมือนกันครับ คือการปรับปรุงระดับภาษาอังกฤษของน้องๆให้พร้อมการเรียนในระดับปริญญาที่น้องๆ ต้องการจะเข้า...

คอร์สปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนปริญญา (Pre – University Program)

คอร์สปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนปริญญา (Pre – University Program)

คอร์สปรับพื้นฐานสำหรับการเข้าเรียนระดับปริญญาที่อังกฤษนั้นมีกันอยู่หลายรูปแบบเลยทีเดียวซึ่งก็จะแยกกันไปตามจุดประสงค์ที่เราต้องการปรับ เช่น ปรับภาษาเพราะว่า IELTS ไม่ถึง หรือว่ายังรู้สึกไม่มั่นใจ อย่าง คอร์ส Pre Sessional English หรือว่า...

หลักสูตร Foundation ปรับพื้นฐานก่อนเข้าปริญญาตรีที่ อังกฤษ

หลักสูตร Foundation ปรับพื้นฐานก่อนเข้าปริญญาตรีที่ อังกฤษ

Foundation คือ คอร์สเรียนปรับพื้นฐานก่อนเข้าปริญญาตรีที่อังกฤษ โดยปกติแล้วคนอังกฤษจะไม่เรียนกันเพราะมัธยมของที่อังกฤษจะมี 7 ปี และ 2 ปีสุดท้ายของเขา จะเป็นการเรียน A level ซึ่งเป็นการเรียนเฉพาะทางไปแล้ว แต่ด้วยความแตกต่างของการศึกษาไทยกับอังกฤษ...

5 ขั้นตอน สมัครเรียนปริญญา (Degree Program) ประเทศอังกฤษ

5 ขั้นตอน สมัครเรียนปริญญา (Degree Program) ประเทศอังกฤษ

เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครซึ่งโดยทั่วๆไปก็จะเป็น Application form (อันนี้เดียวพี่จะช่วยเตรียมให้จะได้ไม่กรอกผิด แต่ว่าช่วยกรอกข้อมูลส่วนตัวใน File “Student data for Application” ให้พี่หน่อย Copy of Passport...

Posted

Leave a Reply