เรียนต่ออังกฤษ ดีอย่างไร ?

เรียนต่อ UK ให้คำปรึกษา ฟรี !

                   ศูนย์ให้บริการเรียนต่อประเทศอังกฤษครบวงจร รวบรวมทั้งข้อมูลค่าเรียนภาษา และข้อมูลการเรียนต่อระดับปริญญา และทริคต่างๆในการเรียนต่อประเทศอังกฤษ มีการดำเนินงานเป็นลำดับขั้นตอนตั้งแต่ให้คำแนะนำ สมัครเรียน และทำวีซ่า จนกระทั่งให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาของน้องๆด้วยนะ

เรื่องควรรู้เรียนต่อระดับปริญญาที่ ประเทศอังกฤษ

บทความสำคัญ: คอร์สปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนปริญญา (Pre – University Program)

บทความสำคัญ: คอร์สปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนปริญญา (Pre – University Program)

คอร์สปรับพื้นฐานสำหรับการเข้าเรียนระดับปริญญาที่อังกฤษนั้นมีกันอยู่หลายรูปแบบเลยทีเดียวซึ่งก็จะแยกกันไปตามจุดประสงค์ที่เราต้องการปรับ เช่น ปรับภาษาเพราะว่า IELTS ไม่ถึง หรือว่ายังรู้สึกไม่มั่นใจ...
บทความสำคัญ: Pre-Master คืออะไร

บทความสำคัญ: Pre-Master คืออะไร

Pre-Master หรือ Graduate Diploma คือ โปรแกรมปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่จะเรียนปริญญาโท จุดประสงค์ 2 อย่าง คือทำให้เราสามารถเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และเข้าเรียนสาขาที่เลือกได้...
บทความสำคัญ: International First Year คืออะไร

บทความสำคัญ: International First Year คืออะไร

International First Year หรือ Diploma คือโปรแกรมที่น้องๆจะเรียนวิชาที่เหมือนกับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในโปรแกรมที่เราเลือกเลย แต่ว่าจะเรียนในห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติ...
บทความสำคัญ: Foundation คืออะไร

บทความสำคัญ: Foundation คืออะไร

Foundation คือ คอร์สเรียนปรับพื้นฐานก่อนเข้าปริญญาตรีที่อังกฤษ โดยปกติแล้วคนอังกฤษจะไม่เรียนกันเพราะมัธยมของที่อังกฤษจะมี 7 ปี และ 2 ปีสุดท้ายของเขา จะเป็นการเรียน A level...