3 สาขาวิชาปริญญาโทที่ อังกฤษ เรียนสาขาอะไรดีนะ ?

ความหลากหลายและความเฉพาะทาง เป็นจุดเด่นมากๆของการเรียนปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ เพราะแต่ละสาขาวิชานั้นแตกออกเป็นปริญญาโทหลายโปรแกรมเลยทีเดียว และแต่ละโปรแกรมก็จะมีความพิเศษในคนละเรื่องกัน ซึ่งการเลือกโปรแกรมให้ตรงความต้องการของเราจะทำให้เราได้เปรียบในการหางานหลังจากเรียน วันนี้พี่ๆ AtEd เลยเอา 3 สาขาวิชาปริญญาที่ประเทศอังกฤษที่น่าสนใจมาให้น้องๆได้ศึกษากัน

สาขาที่ 1 ปริญญาโท Marketing 

marketing

Marketing เป็นสาขาวิชาที่อันดับต้นๆของการเรียนปริญญาโทที่อังกฤษที่น้องๆถามกันเข้ามา และการเรียนวิชานี้ที่อังกฤษก็น่าสนใจมากๆด้วยครับ เพราะว่ามันแตกออกไปเป็นกว่า 4 โปรแกรมย่อยๆ ดังนี้

 1. Marketing Communication : เรียนการตลาดที่เน้นเรื่องวิธีการสื่อสารกับลูกค้า ถ้าให้เปรียบเทียบเหมือนกับตรงกลางระหว่าง การตลาดกับ นิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชานี้มีความต้องการสูงมากเพราะช่องทาง และวิธีการในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นเยอะมาก

ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน: University of Westminster, University of Leeds, University of Birmingham, Middlexsex University, Brighton University, University of Surrey

 1. Marketing, Marketing Management และ International Marketing : เป็นสาขาวิชาด้านการตลาดที่กว้างที่สุดเรียนหลากหลาย และถูกนำเอามารวมกันบ่อยๆ เหมาะกับน้องๆที่ไม่ได้มีพื้นฐานด้านการตลาดมาก่อน

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน:  Portsmouth University, University of East Anglia (UEA), Birmingham City University, Bournemouth University, Essex University, Northampton University

 1. Digital Marketing และ E-Marketing : สาขาวิชานี้น่าจะมาแรงที่สุด ชั่วโมงนี้ใครๆก็อยู่ใน Online โดยเฉพาะในประเทศไทยที่จะกินข้าว ซื้อของ จองตั๋ว ไปเที่ยว ขึ้นรถ เติมเงิน ทุกอย่างในชีวิตต้องมีโลก Digital มาเกี่ยวเสมอ

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน: Portsmouth University, Southampton University, Northampton University, Reading University, Northumbria University, Newcastle University

 1. Branding : สาขาวิชานี้แต่ละยูก็อาจจะใช้คำพูดแตกต่างกันออกไปนะครับ แต่มันก็เป็นสาขาวิชาที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งเพราะเป็นการมองการตลาดในอีกมุมมองหนึ่งโดยเน้นที่ตราสินค้า หาวิธีสร้างมูลค่าให้กับตราสินค้า ซึ่งจะทำให้สินค้าของเราขายได้ง่ายขึ้น ในราคาที่สูงขึ้น

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่เปิดสอนปริญญาโทสาขานี้: Brighton University, University of East Anglia (UEA), University of Creative Art (UCA), Brunel, University of Southampton

สาขาที่ 2 ปริญญาโท Finance 

Finance 

อังกฤษเป็นศูนย์กลางทางการเงินแห่งแรกของโลก ดังนั้นปริญญาโทด้านการเงินที่ประเทศอังกฤษต้องไม่ธรรมดาแน่นอน การเงินที่นี่จะแบ่งออกเป็น 4 โปรแกรมย่อยเนื่องจาก Finance เป็นสาขาวิชาที่มีความเฉพาะทางสูง และไม่ได้เข้าใจกันง่ายๆ อีกทั้งจะต้องใช้ทักษะในการคำนวณมาก โปรแกรมส่วนใหญ่จะรับเฉพาะนักเรียนที่จบปริญญาตรีด้าน Finance แต่สำหรับที่อังกฤษบางโปรแกรมจะรับนักเรียนจากสาขาวิชาอื่นๆด้วย

 1. Banking and Finance : สาขาวิชานี้เรียนเน้นการเงินการธนาคาร โดยส่วนใหญ่จะมีวิชาด้านเศษฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวด้วย โปรแกรมนี้มีเปิดสอนอยู่หลายมหาวิทยาลัยก็จริง แต่ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นจะออกแบบหลักสูตรไม่ค่อยเหมือนกัน ดังนั้นพี่แนะนำว่าน้องควรจะดูลึกลงไปในรายวิชาด้วยว่าเนื้อหาของปริญญาโทมันเป็นแบบที่น้องต้องการรึเปล่า ไม่ใช่ดูแค่ชื่อโปรแกรม

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่เปิดสอนปริญญาโทสาขานี้: Newcastle University, Middlesex University, University of East Anglia, MMU, Southampton University, Sterling University, University of Kent, Northampton Unviersity

 1. Finance and Investment : สาขาวิชานี้เป็นสาขาวิชาที่หลายมหาวิทยาลัยเปิดรับนักเรียนที่ไม่ได้จบด้าน Finance เข้าเรียนปริญญาโทได้เพราะสาขาวิชานี้ไม่ได้เรียนลึกเหมือนสาขาวิชาด้านการเงินอื่นๆ โดยการเรียนจะเน้นที่การประยุกต์กฎ หรือสูตรต่างๆมาประเมินการลงทุน และในหลายมหาวิทยาลัยอาจจะมีการรวมวิชาด้านการตลาด หรือการบริหารธุรกิจอื่นๆเข้าไปด้วย โปรแกรมประเภทนี้เหมาะมากกับน้องๆที่สนใจการลงทุนทั้งใน หุ้น, เงิน, พันธบัตร รวมทั้งสินทรัพย์อื่นๆ หรือแม้แต่น้องๆที่อยากทำงานในธนาคารตอนนี้แทบทุกธนาคารจะมีแผนกหลักทรัพย์อยู่ด้วย โดยเปิดรับตำแหน่งต่างๆที่จบด้านนี้มาเช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือเจ้าหน้าที่ให้ความปรึกษาด้านการลงทุน เป็นต้น

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่เปิดสอนปริญญาโทสาขานี้: Portsmouth University, Queen Mary University, Exeter University, Durham University, University of East Anglia, Northumbria University, Queen’s University Belfast

 1. Accounting and Finance : สาขาวิชานี้จะสอนให้น้องเข้าใจถึงการนำเอาข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ซี่งน้องๆจะได้เรียนทั้งวิชาที่เป็นFinance และ บางส่วนของ Account สาขาวิชานี้จะรับเฉพาะนักเรียนที่จบการเงินหรือการบัญชีมาเท่านั้น งานที่น้องจะทำได้ก็จะคล้ายๆกับคนที่เรียนด้าน Investment มา และยังสามารถไปงานในสายงาน Account บางส่วนได้ด้วย

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่เปิดสอนปริญญาโทสาขานี้: Queen’s University of Belfast, Leeds University, Exeter University, University of York, Reading University, Newcastle University, Essex University

 1. MSC Finance : สาขาวิชานี้น้องจะเรียน Finance แบบลึกๆไปเลย และน้องจะได้เรียนความเชื่อมโยงระหว่าง Economic กับ Finance เรียนไปถึงที่มาของสูตรต่างๆรวมถึงทฤษฎีด้านการเงิน และวิชาโหดๆอย่าง Econometric ด้วย น้องๆที่เรียนจบสาขาวิชานี้สามารถจะทำงานได้หลากหลายมากเรียกได้ว่าทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ในบริษัททุกระดับ ทุกประเภท เลยทีเดียว

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่เปิดสอนปริญญาโทสาขานี้: Liverpool University, Bournemouth University, York University, Queen’s University of Belfast, Newcastle University, Durham University, Aston University

สาขาที่ 3 ปริญญาโท Fashion 

Fashion 

Fashion เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่มีโปรแกรมแยกไปเป็นหลายโปรแกรมซึ่งแต่ละโปรแกรมนั้นแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งในเรื่องการทำงาน ความรู้เฉพาะทาง รวมไปถึงเกณฑ์การรับเข้าเรียนด้วย ดังนั้นก่อนจะเลือกน้องๆต้องคิดให้ดีนะครับว่าในอนาคตเราอยากทำงานด้านไหนกันแน่

 1. Fashion Design : น่าจะเป็นสาขาวิชาที่เราคุ้นๆกันมากที่สุดก็ตรงไปตรงมานะครับ เรียนเน้นเรื่องการออกแบบเป็นหลัก ดังนั้นน้องๆที่สนใจจะน้องมี Portfolio และจะต้องจบด้านนี้ หรือด้านที่ใกล้เคียงมาด้วยการพิจรณานักเรียนเข้าเรียนเรื่องPortเป็นเรื่องทีสำคัญมาก อาชีพที่น้องทำได้หลังจากเรียนจบก็คงหนีไม่พ้น Fashion Designer

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่เปิดสอนปริญญาโทสาขานี้: University of Creative Art, Birmingham City University, Kingston University, Middlesex University,  Istitutomarangoni, De Montfort University, Northumbria University

 1. Textile : น้องจะได้เรียนเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งทอ ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวแต่หมายถึงสิ่งทอหากหลายชนิด ซึ่งนอกจากการออกแบบแล้ว ในหลายๆมหาวิทยาลัยจะเน้นเรียนเทคนิคการปรับปรุงคุณสมบัติของผ้าให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้ ในขณะที่บางมหาวิทยาลัยก็จะเน้นการด้านการออกแบบไปเลย ดังนั้นก่อนเลือกน้องๆต้องคิดให้ดีนะครับว่าตัวเองอยากได้ความรู้ด้านไหนกันแน่ หลังจบมางานที่น้องสามารถทำได้จะเป็นทั้งในบริษัทที่เป็นเจ้าของ Brand หรืออยู่ในโรงงานผลิดก็ได้

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่เปิดสอนปริญญาโทสาขานี้: Portsmouth University, University of Creative Art, Birmingham City University, Brighton University, Manchester Metropolitant Unviersity (MMU), Southampton University, Bath Spa Universisty

 1. Fashion Management / Marketing / Merchandising : สาขาวิชาพวกนี้เน้นการบริหาร และการตลาดเรียกว่าโฟกัสที่ฝั่ง Commercial ไม่ใช่ฝั่ง Production เหมือนกับสองอันแรก ซึ่งทำให้น้องๆที่อยากเข้าเรียนไม่จำเป็นต้องมี Background ด้าน Fashion Design หรือ Art มาก็สามารถเข้าเรียนได้ โดยน้องจะเรียนทั้งเรื่องการตลาด การทำงานของธุรกิจนี้ และในบางมหาวิทยาลัยน้องอาจจะมีเรื่องการเงินเช้ามาเกี่ยวเล็กน้อยด้วย โดยบริษัทที่รับนักเรียนที่จบสาขาวิชานี้เช่น เจ้าของ Brand และ Retailer ต่างๆที่มีอยู่จำนวนมาก ถ้าน้องนึกไม่ออกก็ลองเดินเข้าไปในห้างทุก Shop ที่เกี่ยวกับแฟชั่นบริษัทผู้นำเข้า Brand เหล่านั้นจำเป็นจะต้องใช้คนที่มีความสามารถด้านนี้ รวมไปถึงตัวห้าง อย่าง Central หรือ The Mall เองด้วย

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่เปิดสอนปริญญาโทสาขานี้: MMU, De Montfort University, Birmingham City Unviersity (BCU), Westminster University, University of Creative Art (UCA)  

Related posts

เรียนปริญญาโทที่ อังกฤษ ดีไหม ?

เรียนปริญญาโทที่ อังกฤษ ดีไหม ?

ปริญญาโทส่วนใหญ่ใช้เวลา 1 ปี ซึ่งน่าจะเป็นจุดดีสำหรับน้องๆที่อยากรีบเรียน รีบจบมาทำงาน โดยถ้าเทียบกับที่ ออสเตรเลีย หรือ อเมริกา ซึ่งปริญญาโทส่วนใหญ่จะใช้เวลาเรียน 1.5 ถึง 2 ปี ขึ้นอยู่กับ สาขา...

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เอกสารที่ใช้สมัครเรียน มีด้วยกัน 9 อย่าง คือ Transcript Graduation Certificate Copy of Passport IELTS (ยกเว้นกรณีพิเศษที่ได้รับการยกเว้น) Recommendation Letter 2 ฉบับ Statement of Purpose (SOP) Resume (CV) สำหรับน้องๆที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว...

How To สมัครเรียนระดับปริญญาโทในอังกฤษ

How To สมัครเรียนระดับปริญญาโทในอังกฤษ

ต้องรู้ก่อนว่าจะไปทำไม?? ทำไมถึงอยากไป?? พอจบแล้วกลับมาอยากจะทำอะไร?? ถ้าตอบไม่ได้ก็หยุดคิดก่อนดีกว่า โดยเฉพาะน้องๆปริญญาโทนะครับ เพราะว่าที่ อังกฤษเนี้ย Program เค้ามีให้เลือกทั้งแบบ specialist มากๆ และ ทั่วๆไป อย่าง Marketing เนี้ยก็มี...

ต่อโทที่ อังกฤษ มีอะไรให้เรียนบ้างต้องมาดู !

ต่อโทที่ อังกฤษ มีอะไรให้เรียนบ้างต้องมาดู !

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าจุดเด่นมากๆของการเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษคือ ความหลากหลาย และ เฉพาะทางของ Programต่างๆ เพราะแต่ละสาขาวิชามีการออกแบบหลักสูตรให้มีความเฉพาะทางมากๆ ซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อดีสำหรับน้องๆที่อยากเป็น Specialist ทางด้านนั้นๆ...

Posted

Leave a Reply