3 สาขาวิชาปริญญาโทที่ อังกฤษ เรียนสาขาอะไรดีนะ ?

ความหลากหลายและความเฉพาะทาง เป็นจุดเด่นมากๆของการเรียนปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ เพราะแต่ละสาขาวิชานั้นแตกออกเป็นปริญญาโทหลายโปรแกรมเลยทีเดียว และแต่ละโปรแกรมก็จะมีความพิเศษในคนละเรื่องกัน ซึ่งการเลือกโปรแกรมให้ตรงความต้องการของเราจะทำให้เราได้เปรียบในการหางานหลังจากเรียน วันนี้พี่ๆ AtEd เลยเอา 3 สาขาวิชาปริญญาที่ประเทศอังกฤษที่น่าสนใจมาให้น้องๆได้ศึกษากัน

สาขาที่ 1 ปริญญาโท Marketing 

marketing

Marketing เป็นสาขาวิชาที่อันดับต้นๆของการเรียนปริญญาโทที่อังกฤษที่น้องๆถามกันเข้ามา และการเรียนวิชานี้ที่อังกฤษก็น่าสนใจมากๆด้วยครับ เพราะว่ามันแตกออกไปเป็นกว่า 4 โปรแกรมย่อยๆ ดังนี้

 1. Marketing Communication : เรียนการตลาดที่เน้นเรื่องวิธีการสื่อสารกับลูกค้า ถ้าให้เปรียบเทียบเหมือนกับตรงกลางระหว่าง การตลาดกับ นิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชานี้มีความต้องการสูงมากเพราะช่องทาง และวิธีการในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นเยอะมาก

ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน: University of Westminster, University of Leeds, University of Birmingham, Middlexsex University, Brighton University, University of Surrey

 1. Marketing, Marketing Management และ International Marketing : เป็นสาขาวิชาด้านการตลาดที่กว้างที่สุดเรียนหลากหลาย และถูกนำเอามารวมกันบ่อยๆ เหมาะกับน้องๆที่ไม่ได้มีพื้นฐานด้านการตลาดมาก่อน

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน:  Portsmouth University, University of East Anglia (UEA), Birmingham City University, Bournemouth University, Essex University, Northampton University

 1. Digital Marketing และ E-Marketing : สาขาวิชานี้น่าจะมาแรงที่สุด ชั่วโมงนี้ใครๆก็อยู่ใน Online โดยเฉพาะในประเทศไทยที่จะกินข้าว ซื้อของ จองตั๋ว ไปเที่ยว ขึ้นรถ เติมเงิน ทุกอย่างในชีวิตต้องมีโลก Digital มาเกี่ยวเสมอ

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน: Portsmouth University, Southampton University, Northampton University, Reading University, Northumbria University, Newcastle University

 1. Branding : สาขาวิชานี้แต่ละยูก็อาจจะใช้คำพูดแตกต่างกันออกไปนะครับ แต่มันก็เป็นสาขาวิชาที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งเพราะเป็นการมองการตลาดในอีกมุมมองหนึ่งโดยเน้นที่ตราสินค้า หาวิธีสร้างมูลค่าให้กับตราสินค้า ซึ่งจะทำให้สินค้าของเราขายได้ง่ายขึ้น ในราคาที่สูงขึ้น

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่เปิดสอนปริญญาโทสาขานี้: Brighton University, University of East Anglia (UEA), University of Creative Art (UCA), Brunel, University of Southampton

สาขาที่ 2 ปริญญาโท Finance 

Finance 

อังกฤษเป็นศูนย์กลางทางการเงินแห่งแรกของโลก ดังนั้นปริญญาโทด้านการเงินที่ประเทศอังกฤษต้องไม่ธรรมดาแน่นอน การเงินที่นี่จะแบ่งออกเป็น 4 โปรแกรมย่อยเนื่องจาก Finance เป็นสาขาวิชาที่มีความเฉพาะทางสูง และไม่ได้เข้าใจกันง่ายๆ อีกทั้งจะต้องใช้ทักษะในการคำนวณมาก โปรแกรมส่วนใหญ่จะรับเฉพาะนักเรียนที่จบปริญญาตรีด้าน Finance แต่สำหรับที่อังกฤษบางโปรแกรมจะรับนักเรียนจากสาขาวิชาอื่นๆด้วย

 1. Banking and Finance : สาขาวิชานี้เรียนเน้นการเงินการธนาคาร โดยส่วนใหญ่จะมีวิชาด้านเศษฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวด้วย โปรแกรมนี้มีเปิดสอนอยู่หลายมหาวิทยาลัยก็จริง แต่ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นจะออกแบบหลักสูตรไม่ค่อยเหมือนกัน ดังนั้นพี่แนะนำว่าน้องควรจะดูลึกลงไปในรายวิชาด้วยว่าเนื้อหาของปริญญาโทมันเป็นแบบที่น้องต้องการรึเปล่า ไม่ใช่ดูแค่ชื่อโปรแกรม

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่เปิดสอนปริญญาโทสาขานี้: Newcastle University, Middlesex University, University of East Anglia, MMU, Southampton University, Sterling University, University of Kent, Northampton Unviersity

 1. Finance and Investment : สาขาวิชานี้เป็นสาขาวิชาที่หลายมหาวิทยาลัยเปิดรับนักเรียนที่ไม่ได้จบด้าน Finance เข้าเรียนปริญญาโทได้เพราะสาขาวิชานี้ไม่ได้เรียนลึกเหมือนสาขาวิชาด้านการเงินอื่นๆ โดยการเรียนจะเน้นที่การประยุกต์กฎ หรือสูตรต่างๆมาประเมินการลงทุน และในหลายมหาวิทยาลัยอาจจะมีการรวมวิชาด้านการตลาด หรือการบริหารธุรกิจอื่นๆเข้าไปด้วย โปรแกรมประเภทนี้เหมาะมากกับน้องๆที่สนใจการลงทุนทั้งใน หุ้น, เงิน, พันธบัตร รวมทั้งสินทรัพย์อื่นๆ หรือแม้แต่น้องๆที่อยากทำงานในธนาคารตอนนี้แทบทุกธนาคารจะมีแผนกหลักทรัพย์อยู่ด้วย โดยเปิดรับตำแหน่งต่างๆที่จบด้านนี้มาเช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือเจ้าหน้าที่ให้ความปรึกษาด้านการลงทุน เป็นต้น

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่เปิดสอนปริญญาโทสาขานี้: Portsmouth University, Queen Mary University, Exeter University, Durham University, University of East Anglia, Northumbria University, Queen’s University Belfast

 1. Accounting and Finance : สาขาวิชานี้จะสอนให้น้องเข้าใจถึงการนำเอาข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ซี่งน้องๆจะได้เรียนทั้งวิชาที่เป็นFinance และ บางส่วนของ Account สาขาวิชานี้จะรับเฉพาะนักเรียนที่จบการเงินหรือการบัญชีมาเท่านั้น งานที่น้องจะทำได้ก็จะคล้ายๆกับคนที่เรียนด้าน Investment มา และยังสามารถไปงานในสายงาน Account บางส่วนได้ด้วย

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่เปิดสอนปริญญาโทสาขานี้: Queen’s University of Belfast, Leeds University, Exeter University, University of York, Reading University, Newcastle University, Essex University

 1. MSC Finance : สาขาวิชานี้น้องจะเรียน Finance แบบลึกๆไปเลย และน้องจะได้เรียนความเชื่อมโยงระหว่าง Economic กับ Finance เรียนไปถึงที่มาของสูตรต่างๆรวมถึงทฤษฎีด้านการเงิน และวิชาโหดๆอย่าง Econometric ด้วย น้องๆที่เรียนจบสาขาวิชานี้สามารถจะทำงานได้หลากหลายมากเรียกได้ว่าทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ในบริษัททุกระดับ ทุกประเภท เลยทีเดียว

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่เปิดสอนปริญญาโทสาขานี้: Liverpool University, Bournemouth University, York University, Queen’s University of Belfast, Newcastle University, Durham University, Aston University

สาขาที่ 3 ปริญญาโท Fashion 

Fashion 

Fashion เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่มีโปรแกรมแยกไปเป็นหลายโปรแกรมซึ่งแต่ละโปรแกรมนั้นแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งในเรื่องการทำงาน ความรู้เฉพาะทาง รวมไปถึงเกณฑ์การรับเข้าเรียนด้วย ดังนั้นก่อนจะเลือกน้องๆต้องคิดให้ดีนะครับว่าในอนาคตเราอยากทำงานด้านไหนกันแน่

 1. Fashion Design : น่าจะเป็นสาขาวิชาที่เราคุ้นๆกันมากที่สุดก็ตรงไปตรงมานะครับ เรียนเน้นเรื่องการออกแบบเป็นหลัก ดังนั้นน้องๆที่สนใจจะน้องมี Portfolio และจะต้องจบด้านนี้ หรือด้านที่ใกล้เคียงมาด้วยการพิจรณานักเรียนเข้าเรียนเรื่องPortเป็นเรื่องทีสำคัญมาก อาชีพที่น้องทำได้หลังจากเรียนจบก็คงหนีไม่พ้น Fashion Designer

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่เปิดสอนปริญญาโทสาขานี้: University of Creative Art, Birmingham City University, Kingston University, Middlesex University,  Istitutomarangoni, De Montfort University, Northumbria University

 1. Textile : น้องจะได้เรียนเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งทอ ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวแต่หมายถึงสิ่งทอหากหลายชนิด ซึ่งนอกจากการออกแบบแล้ว ในหลายๆมหาวิทยาลัยจะเน้นเรียนเทคนิคการปรับปรุงคุณสมบัติของผ้าให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้ ในขณะที่บางมหาวิทยาลัยก็จะเน้นการด้านการออกแบบไปเลย ดังนั้นก่อนเลือกน้องๆต้องคิดให้ดีนะครับว่าตัวเองอยากได้ความรู้ด้านไหนกันแน่ หลังจบมางานที่น้องสามารถทำได้จะเป็นทั้งในบริษัทที่เป็นเจ้าของ Brand หรืออยู่ในโรงงานผลิดก็ได้

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่เปิดสอนปริญญาโทสาขานี้: Portsmouth University, University of Creative Art, Birmingham City University, Brighton University, Manchester Metropolitant Unviersity (MMU), Southampton University, Bath Spa Universisty

 1. Fashion Management / Marketing / Merchandising : สาขาวิชาพวกนี้เน้นการบริหาร และการตลาดเรียกว่าโฟกัสที่ฝั่ง Commercial ไม่ใช่ฝั่ง Production เหมือนกับสองอันแรก ซึ่งทำให้น้องๆที่อยากเข้าเรียนไม่จำเป็นต้องมี Background ด้าน Fashion Design หรือ Art มาก็สามารถเข้าเรียนได้ โดยน้องจะเรียนทั้งเรื่องการตลาด การทำงานของธุรกิจนี้ และในบางมหาวิทยาลัยน้องอาจจะมีเรื่องการเงินเช้ามาเกี่ยวเล็กน้อยด้วย โดยบริษัทที่รับนักเรียนที่จบสาขาวิชานี้เช่น เจ้าของ Brand และ Retailer ต่างๆที่มีอยู่จำนวนมาก ถ้าน้องนึกไม่ออกก็ลองเดินเข้าไปในห้างทุก Shop ที่เกี่ยวกับแฟชั่นบริษัทผู้นำเข้า Brand เหล่านั้นจำเป็นจะต้องใช้คนที่มีความสามารถด้านนี้ รวมไปถึงตัวห้าง อย่าง Central หรือ The Mall เองด้วย

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่เปิดสอนปริญญาโทสาขานี้: MMU, De Montfort University, Birmingham City Unviersity (BCU), Westminster University, University of Creative Art (UCA)  

Related posts

เรียนปริญญาโทที่ อังกฤษ ดีไหม ?

เรียนปริญญาโทที่ อังกฤษ ดีไหม ?

ปริญญาโทส่วนใหญ่ใช้เวลา 1 ปี ซึ่งน่าจะเป็นจุดดีสำหรับน้องๆที่อยากรีบเรียน รีบจบมาทำงาน โดยถ้าเทียบกับที่ ออสเตรเลีย หรือ อเมริกา ซึ่งปริญญาโทส่วนใหญ่จะใช้เวลาเรียน 1.5 ถึง 2 ปี ขึ้นอยู่กับ สาขา...

คอร์สปรับพื้นฐานของปริญญาโท (Pre Master or Graduate Diploma)

คอร์สปรับพื้นฐานของปริญญาโท (Pre Master or Graduate Diploma)

เพื่อทำให้น้องๆมีความพร้อมในการเรียนปริญญาโทมากขึ้น เนื่องจากปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษนั้นสั้นมากใช่เวลาเพียง 1 ปี หรือ 2 เทอม ดังนั้นถ้าน้องไม่พร้อมตั้งแต่วันที่เริ่มเรียนโอกาสที่น้องจะได้เกรดดีๆคงจะน้อย...

วิธีการพิจารณารับนักเรียนเข้าปริญญาที่ประเทศอังกฤษ

วิธีการพิจารณารับนักเรียนเข้าปริญญาที่ประเทศอังกฤษ

Academic Requirement ซึ่งก็คือ GPA ของเรานั้นเองซึ่งใน website ของมหาวิทยาลัยบางแห่งจะบอกมาเลยว่าสำหรับนักเรียนไทยจะต้องได้ GPA เท่าไหร่ถึงจะมีโอกาสเข้าได้ เช่นที่ University of Manchester เค้าจะบอกมาเลยว่ารับที่ GPA ต่ำสุด 2.8 ในขณะที่บางที่เช่น...

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เอกสารที่ใช้สมัครเรียน มีด้วยกัน 9 อย่าง คือ Transcript Graduation Certificate Copy of Passport IELTS (ยกเว้นกรณีพิเศษที่ได้รับการยกเว้น) Recommendation Letter 2 ฉบับ Statement of Purpose (SOP) Resume (CV) สำหรับน้องๆที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว...

Leave a Reply